sjiyh 2 – 2

sjiyh 2 - 2

sjiyh 2 – 2
Acryl auf Holz
2019
100 x 180 cm